Eerst levend water … de rest komt later

GKv Emmaus Bergen op Zoom

projectpreek Pinksteren 2017

coproductie Tjeerd de Boer & Wijnand Lammers

mijn preekstoel.jpg

1      Inleiding

Pinksteren is het laatste feest in een reeks waarin we hebben stilgestaan bij hoe God ons redt door het geven van zijn zoon.

Tijdens dit feest denken we aan de komst van de Geest van Christus.

Is Pinksteren daarmee vooral het feest van de hoop?

Het staat immers in het teken van het begin van de oogst, zoals we lezen in Romeinen 8: ‘We hebben de Geest ontvangen als een voorschot.’ Daarin ligt alles wat komt opgesloten.

Maar wordt alles nu ineens anders? Zo van: “Gods Geest is in mij komen wonen dus ik voel mij  altijd vol van God en wil  niets liever dan zijn wil doen. Vanaf nu ben ik altijd vol hoop.”

Zou het?

Fairtrade-VoedingsDomein

We hebben in het kader van ons jaarthema ‘Gerechtigheid voor mens en natuur’ stil gestaan bij onze plek op Gods aarde, bij onze verhouding tot onze medemens, dichtbij en ver weg.

Dat was vaak een harde confrontatie met een wereld vol onrecht en afbraak van Gods mooie schepping, Daar hebben wij ook een plek in.

Als je daarover nadenkt kan je alle hoop verliezen:

 • Wordt alles anders als ik mij inzet voor mens en wereld? Het is niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Ik kan wel biologisch en / of fair trade kopen, maar het marktaandeel is hooguit 5 %.
 • We kunnen ons inzetten om medeburgers van Bergen op Zoom te bereiken met het goede nieuws van Jezus Christus, maar we merken vaak dat de grote meerderheid hier schouderophalend aan voorbij gaat.

Misschien kom je hier al helemaal niet aan toe omdat je al genoeg te stellen hebt met jezelf en vraag je jezelf vertwijfeld af:

Gods Geest altijd in mij? Ik ervaar niets.

Mijn leven altijd vol inspiratie? Alles valt tegen.

Je denkt: Wat heeft het allemaal voor zin?

En wat doet God er aan? Wat belooft hij op dit vlak? Welke hoop geeft hij ons als hij zijn Geest geeft, wat we vandaag vieren?

Daar zal het vanmorgen over gaan. We willen nu gaan luisteren naar wat God hierover zegt. Eerst lezen we Ezechiel 47 vers 1-12, daarna uit Romeinen 8, vers 18-25.

2      Zonde en straf

De profeet Ezechiël moet het volk Israël Gods straf aankondigen.

Waarom? Wat hebben ze misdaan?

Veel! Het volk van God is steeds verder afgegleden en gaat steeds verder in het bouwen van een samenleving vol van gruwelijk onrecht. Zeer uitvoerig en gedetailleerd moet Ezechiel dat aanwijzen.

Je weet soms niet wat je leest: het lijkt wel een of ander roddelblad uit 2017.

privecover_wk09_2017_lr

Neem bijvoorbeeld Ezechiël 22:

… je bent een stad van bloedvergieten en daarom is je tijd gekomen Je bent een stad van afgodsbeelden en daarom ben je onrein.

Kinderen hebben er hun vader en moeder veracht, vreemdelingen zijn er uitgebuit en weduwen en wezen zijn er onrechtvaardig behandeld.

Gods heilige stad van weleer staat bol van de onveilige grensoverschrijdende seks.

De een heeft met de vrouw van een ander geslapen, een tweede zijn schoondochter met ontucht bezoedeld, een volgende heeft zijn zuster, de dochter van zijn vader, verkracht.

God walgt er van als dit in zijn gemeente, onder zijn volk gebeurt.

Ook het schenden van de sabbat wordt genoemd. Dat lijkt niet zo’n ernstig vergrijp, vergeleken met de andere zonden die hier genoemd worden. Maar let op: het gaat hier niet over je fietsband plakken op zondag.

In de sabbat zegt God tegen z’n volk: Jouw leven hangt niet van je zelf af, maar van mij. Ik zorg voor je en geef je alles wat je nodig hebt. Je hoeft dus niet 24seven door te jakkeren, maar je mag op adem komen bij mij.

Die rust geef ik niet alleen aan jou, maar ook aan je personeel, aan kwetsbare mensen bij jou in de straat, aan je dieren, je land.

Achter de wekelijkse sabbat ligt het sabbatsjaar, waarin het land rust krijgt en de armen en ook de natuur op adem konden komen, elk 7e jaar. Na elke 7 x 7 jaren is er een jubeljaar, waarin schulden worden kwijtgescholden, bezittingen worden verdeeld en mensen een nieuwe kans krijgen. Want, zegt God: ik heb alles gemaakt en ik heb jullie bevrijd.

Nee, zegt het volk in de dagen van Ezechiel.

Wij willen alles zelf in de hand houden, want dan weten we tenminste waar we aan toe zijn. Het werk moet altijd doorgaan en wie het tempo niet kan bijhouden heeft gewoon pech gehad en als je toevallig weduwe, wees of vreemdeling bent, dan zoek je het maar uit. Het schenden van de sabbat heeft armoede en uitbuiting tot gevolg.

8de3cd476a8318ef5584b88d85e03b9e_rich-and-poor-rich-vs-poor-clipart_1300-1130

Nu lijken de zonden die Jeruzalem verweten worden, iets uit een andere tijd.

We zijn inmiddels zo ver ontwikkeld, dat we geen afgodsbeelden meer aanbidden. Elkaar vermoorden in de kerk? Dat maken we gelukkig niet mee. Trouwens, ook in de samenleving levert moord nog altijd forse gevangenisstraf op. Dergelijke brute seks? We zijn geen beesten. Als het even kan werken we niet op zondag. Het valt werkelijk ontzettend mee met ons.

Maar Jezus leert ons anders kijken. In de bergrede peilt hij ons dieper:

 • Geen afgoden, zeg je? Steun je dan echt alleen op mij?
 • -Geen moord? Heb je dan nooit iemand in je hart verwenst, uitgescholden? Wat een …  als je in het verkeer werd gesneden? Voor God is dat gelijk aan moord.
 • Zijn je gedachten altijd zuiver als er een mooie meid of een knappe vent voorbij komt? Komt seksueel misbruik niet ook in de kerk voor? En het kijken naar porno?
 • Ik werk dan wel zo min mogelijk op zondag, maar draag ik er met mijn aankoopgedrag aan bij dat medemensen voldoende inkomsten hebben om ook een dag te rusten en dat de natuur op adem komt? Vaak niet.

Het zijn deze zonden waar de Geest ons van reinigt. Dat hebben wij nodig.

Hoe doet hij dat? Daar gaat onze tekst over.

Het zal (in de rivier die uit de tempel komt)  wemelen van de levende wezens, overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal daar vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet …

Alleen de moerassen en poelen worden niet zoet, die blijven vol staan met zout water.

Bibel-Ezechiel-47-9-Wohin-der-Fluss-gelangt

3      Betekenis van levend water

Wat zou dat betekenen, die stroom van water die zuivert en leven geeft?

God reinigt door  water. Dat kwamen we al eerder tegen in Ezechiel. Denk aan hoofdstuk 36 vers 25-27, het gedeelte waar ik de wetlezing mee afsloot.

Hier wordt duidelijk een link gelegd met de Heilige Geest.

Ook in de psalmen die we vanmorgen gezongen hebben zie je dat terug, in het verband tussen verbondenheid met God en rivieren van levend / stromend water.

 • Psalm 1 zegt dat wie vreugde vindt in de wet van de Heer, zal zijn als een boom, geplant aan stromend water.
 • Psalm 36 vers 10: Bij u is de bron van leven, u lest de dorst van hen die bij u schuilen.
 • Dat beeld van ons teksthoofdstuk zien we ook terug in psalm 46 vers 5: Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste.

Jezus zelf grijpt in zijn onderwijs ook hier op terug.

 • In Johannes 4 is hij in gesprek met een vrouw bij een waterput en zegt dan: Wie het water drinkt, dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.
 • Niet lang daarna bezoekt Jezus een van de grote Joodse feesten, waar hij iets soortgelijks zegt en daarbij het oude testament aanhaalt: ‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft … De evangelieschrijver Johannes zegt daarover: Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden, ontvangen zouden (Jh 7:38-39).

Wat betekent dit allemaal?

5_bd365bb4a729595cf57cee6de7cc82ca46a9ce8f

4      Herstel van alle leven

Waar het levende water komt, daar vindt reiniging plaats. Als de Geest van Christus ons doortrekt, bloeien we op en zijn we niet langer bedreigend voor onszelf en de ander.

De oproep is niet alleen: Laat je met God verzoenen, maar ook: Laat je reinigen.

Hoe? Door levend water overal toe te laten. Mag de Heilige Geest heel je leven bepalen, al je keuzes sturen?

Dat gaat heel diep. Zo diep als de Dode Zee.

=_UTF-8_B_SnVkZWEtV29sdGVycy5qcGc=_=

Weet je welke steden lagen op de plek waar nu de Dode Zee ligt?

Sodom en Gomorra.

Steden vol ultiem kwaad, schrijnend onrecht, brute, grenzeloze onveilige seks.

Ook deze plek, zo vervuild door de zonde, raakt vervuld van Gods Geest.

 • Voel je je (nog steeds) schuldig over het kwaad dat je gedaan hebt? Er gaat geen zonde zo diep, of God kan die verzoenen en je geweten reinigen door zijn Geest.
 • Ben jijzelf slachtoffer van grensoverschrijdend kwaad van iemand anders? De Geest is bij machte om al je wonden te helen. De Geest van Christus geneest alles tot -600 m. NAP.

God stelt ons hier –via Ezechiel- voor de keus vanmorgen: Wil je heel je leven laten zuiveren door zijn Geest, of houd je toch bepaalde terreinen voor jezelf?

Dat kan, maar weet wel dat het daar dan dood blijft, dat het daar stinkt. Waarom zou je de enige die echt kan helpen, wegsturen?

Als je de Geest wél toelaat, dan komen er vruchten: liefde, vreugde en vrede, geduld, zachtmoedigheid (Gl 5:22-23).

En, terug naar Ezechiel, dan ga je recht doen aan mens en natuur, zoeken naar wegen om goed te zijn voor mens en dier. Dan breng je veiligheid en heelheid in relaties.

18671330_862254467261623_50674594443744902_n

Dit soort processen zie je ook bij ons in de natuur:  waar de invloed van levend water (grondwater wat opkwelt) toeneemt, komen er ook ‘’vruchten’’:  prachtige natuur met veel bijzondere soorten.

Ga maar mee kijken in het Halsters Laag, na deze dienst. Als die invloed van levend water verdwijnt, verdwijnen ook die soorten.

Het is ook opvallend dat door de gave van de Heilige Geest ook de natuur herstelt. Zo zit de tempelbeek vol vis en staan er prachtige bomen langs de oever. Ook in Romeinen 8 wordt een direct verband gelegd tussen de Geest en toekomst voor de hele schepping.

Waar het levende water komt, daar vindt reiniging én herstel plaats.

Maar, terug naar onszelf: hoe doe je dat, Gods Geest overal op toelaten?

Door het bij God te zoeken.

Weet je nog waar die bron van de rivier van levend water zich bevond? Juist: in de tempel, de plek waar God woont, waar hij verzoening brengt en verandering. De bron ligt buiten jezelf.  Onze bron is Jezus Christus! Maar dit is echt bijzonder en zó mooi: Jezus brengt die bron binnen in onszelf.

Hij zegt: Wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit hem vloeien. Je mag het doorgeven. Vraag God hierom, prijs hem er om, ga bidden en bijbellezen. Focus op zijn kracht: ik kan het niet, maar wil het wel, Heer kom met uw bron in mij.

5      Hoop

Misschien denk je nu: het klinkt allemaal prachtig maar ik kan het nog steeds niet opbrengen om te werken aan verandering van de samenleving. Ik heb echt genoeg aan mijzelf.

Ik bid al zo lang en toch doet God blijkbaar niets aan mijn  verdriet om mijn stukgelopen huwelijk, mijn stille gevecht met mijn moedeloosheid, mijn ziekte en aan het feit dat ik mijn overleden vader zo mis. Ik heb er mijn handen aan vol om tenminste mijn eigen leven een beetje op de rails te houden.

Wat heeft het allemaal  voor zin: wat ik doe is toch niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Laat mij maar.

fotositedruppel1.jpg

Maar focus dan op de hoop die meekomt met de Heilige Geest, waar we van lazen in Romeinen 8. Dit is allemaal verdiend door Christus die het ons geeft door zijn Geest.

En dat geeft hoop: als we merken dat de Heilige Geest in ons bezig is doordat we met God willen leven, is dat een bewijs dat God ook de rest gaat geven: Hij gaat heel ons bestaan bevrijden.

Zo lang het nog niet zo ver is, steunt de Geest  ons, door met ons mee te ‘steunen’.  Het steunen, de barensnood hoort er dus nog wel bij. Het gaat hier inderdaad niet over optimisme, niet over ‘maar als wij ons met elkaar inzetten, dan kunnen wij de wereld redden’.

Nee, het gaat over hoop: we hebben de Geest ontvangen als een voorschot.

Echte hoop is hard werken, want je ziet het nog niet, je ervaart het nog niet altijd. Het is God die het gaat doen.

We delen die hoop met heel de schepping. De natuur verlangt ernaar dat wij bevrijd worden. Waarom? Omdat zij dan ook eindelijk bevrijd wordt van de afbraak en van het altijd maar weer moeten sterven.

Ook voor de hele schepping geldt: eerst levend water, de rest komt later.

De natuur deelt daarmee in jouw hoop.

Deelt de natuur ook in jouw  aandacht, jouw zorg?

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s