Miniwijk mega waardevol

Dit stukje schreef ik voor de Emmauskerk onder de titel

Kleine Groepen Grote Waarde

20160109_145259

Hoe de Heer wil dat wij gemeente zijn, vinden we in de bijbel. Handelingen 2 vers 37-47 vertelt over de eerste christelijke gemeente:

Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

Op basis hiervan noemt ook de catechismus in Zondag 38 dezelfde elementen:

[we komen in de kerk] om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Here publiek aan te roepen en de armen christelijke barmhartigheid te bewijzen.

Een onhaalbaar ideaal?

Een blauwdruk voor alle eeuwen?

Wij willen ons in al onze zwakheid spiegelen aan wat de heilige Geest ons daar leert.

DSC06673.jpg

Vers 42 vertelt over de basiselementen in het leven van de gemeente: het evangelie wordt verkondigd, het avondmaal wordt gevierd, de gemeente is in gebed en vormt een geestelijke eenheid.

Dat laatste hoort erbij. De eerste christenen kwamen bij elkaar in de tempel maar ook in de huizen. Ze deelden elkaars leven, soms zelfs elkaars bezittingen.

Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. (…) Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Handelingen 2 vers 44-46.

Op basis hiervan belijden we dat de kerk ‘de gemeenschap der heiligen’ is. Zondag 21 van de catechismus:

Ten eerste dat de gelovigen allen samen en ieder persoonlijk als leden gemeenschap hebben met de Here Christus en deel hebben aan al zijn schatten en gaven.

Ten tweede dat ieder verplicht is zijn gaven tot nut en heil van de andere leden gewillig en met vreugde te gebruiken.

17155909_816513078502429_6634237505597346964_n

In de kleine groep – de huiskring, de miniwijk  – delen wij ons leven met elkaar als broers en zussen van Gods gezin. Dat is de basis van onze gemeente. Ieder kerklid en elke gast is ingedeeld in één van de vijf kleine groepen. Dit is niet vrijblijvend maar wezenlijk voor iedereen.

De kleine groep is in de Emmauskerk de plaats waar de basiszorg wordt gegeven. De leden zien om naar elkaar [pastoraat] en helpen elkaar [diaconaat].
Als er meer persoonlijke zorg nodig is, komen de ouderling en diaken in beeld. Eventueel kan specifieke zorg worden gegeven [b.v. maatschappelijk werk of schuldhulpverlening] binnen of buiten de gemeente.

De meeste kleine groepen komen ‘in de huizen’ om de drie weken bij elkaar. In deze samenkomst staan ontmoeting en gebed centraal. We delen elkaars vreugden en verdriet. We danken en bidden samen.

De kleine groep is geen bijbelstudie. Natuurlijk gaat de bijbel open en bespreken we bijbelse thema’s. Maar de insteek blijft het persoonlijke geloofsleven. In een sfeer van vertrouwen en veiligheid delen de leden elkaars leven.

IMG-20170521-WA0000

De kringen zijn ingedeeld op postcode, om gemeenteleden die dicht bij elkaar wonen, samen te brengen. Ook buiten de vergaderingen om, leven we als broers en zussen met elkaar mee. “Je hebt geen kleine groep, eens per zoveel weken – je bent een kleine groep, samen, permanent.”

God belooft zijn zegen aan dit werk – zie Handelingen 2 vers 47:

 

Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s