Bevryde Tyd

hierdie artikel het in 2009 verskyn

in die VGK maandblad Kompas

Vader [en die] Tyd

Ken jy vir Vader Tyd? Mens sien hom op ou horlosies of skilderye. ’n Ou man met’n baard. In sy hande het hy ’n sandloper en ‘n sekel.

ijzeren-hein

Dis hoe mense die tyd beleef. Dit sny alles af. Dit vlieg vinnig verby. Waar bly die tyd?

Hoe bevrydend klink dan Genesis 1. “In die begin het God die hemel en die aarde geskep.” Hy is die Vader van die tyd. Lig en donker kom uit sy hand. Dag en nag word deur hom bepaal. Alle tyd is God se tyd (Gn 1:1-5).

Dit is waar, ons is nie meer in Genesis 1 nie. Na ons val in sonde is ons tyd beperk. “Stof is jy en jy sal weer stof word.” Nogtans kry ons genadetyd om aan te gaan. Somer en winter, dag en nag wys God se trou (Gn 3:19, 8:23). “Boven onze klokken spant God de regenboog.”

die Vader en ons tyd

Ek noem die Bybelse boodskap bevrydend. God is die skepper van tyd. Tyd is daarom ‘n skepping en nie god nie! Dit het implikasies vir hoe mense met hulle tyd omgaan.

Nou verstaan ek hoekom die sabbat ’n teken van God se verbond genoem word (Eksodus 31:12-17). Dit is ekonomies gesien dwaasheid om jou werk te laat lê. Daar moet geoes word! Om nog te swyg van ’n sabbatjaar (Levitikus 25) –  is dit nie tyd en geld mors nie? En die 50ste jaar, die hersteljaar, kroon alles (Lv 25). Waarvoor leef en werk ’n mens dan!

Ja, dit is die groot vraag.

6f9eb46f8cef6f8b39c7e37f05626de7.jpg

Daar was al pogings om God se skeppingsorde te negeer. Napoleon probeer 10 dae werksweke invoer. Die Russiese rewolusie doen dieselfde. Die 24/7 ekonomie ken ook nie gesamentlike rusmomente nie. “Druk druk druk!”

Maar dit gaan nie werk nie [pun intended]. Waar is Napoleon en die Bolsjewieke nou? Ons samelewing roep om onthaasting. Nog nooit was daar so baie mense met burn out en stress nie. Sonder God is daar nie regtig vrye tyd nie.

my tye is in u hand

Dawid het dié bevryding ervaar toe hy moes vlug vir Saul. Die Here het vir hom belowe hy gaan koning wees. Maar gaan dit ooit gebeur?

Ja, dit gaan ooit gebeur. Lees maar Psalm 31: “My tye is in u hand …”

 • God bepaal my geboortedag – dit kan my ouers en die ginekoloog nogal verras.
 • God bepaal my sterfdag – ook sy beleid daarin verskil nogal van ons s’n.
 • God bepaal my tye van gesond of siek wees, bly of verdrietig wees, op die vlug of koning wees, en alles wat maar is of kan kom.

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit.

Dit is die bevrydende boodskap van die hele ou testament. Tot vandag toe eien God se kinders hulle dié geloofsbelydenis toe:

Al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is … (Psalm 139:16)

God het elke ding gemaak dat dit pas in ‘n bepaalde tyd … (Prediker 3:11)

Die horlosie kan maar tik. Blydskap en verdriet wissel af. Maar bo my lewe staan my Vader in die hemel. My tye is in u hand!

You are who you are for a reason

You’re part of an intricate plan

You are a precious, perfect, unique design

Called God’s special woman or man

You look like you look for a reason

Our God made no mistake

He knit you together within the womb

You’re just what He wanted to make

The parents you had are the ones He chose

No matter how you may feel

You are custom designed with that plan in mind

They bear the master’s seal

No, the trauma you faced wasn’t easy

And God wept that it hurt you so

But it was allowed to shape your heart

So that into His likeness you’d grow

You are who you are for a reason

You’ve been formed by the Master’s rod

You are who you are, beloved

Because there is a God

 

chronos en kairos

Ken jy die verskil tussen chronos en kairos? In die nuwe testament is dit twee Griekse woorde wat met ‘tyd’ vertaal kan word.

 • Chronos ken ons natuurlijk uit woorde soos chronies en chronologies. Dit is die tyd wat mens kan meet in ure, minute en sekondes – met ’n chronometer.
 • Kairos ken u dalk uit die Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis. In 1985 verskyn die Kairos dokument. ’n Teologiese verklaring oor apartheid. Die skrywers het gevoel dit behoort nou gesê te word. Kairos beteken ’n beslissende oomblik. [4]

Oorspronklik was dit name vir Griekse gode. Chronos was ’n wrede god wat sy eie kinders opeet. Die tyd verslind alles!

Weereens: hoe bevrydend is die Bybel. Tyd is nie neutraal nie. Tyd is ook nie bedreigend nie. As ons dit maar kan verbind aan God en aan sy seun Jesus Christus.

 • God is in beheer van die tyd. Hy stuur sy seun uit in die volheid van die tyd (Galasiërs 4:4).
 • Christus volg op aarde die program wat deur sy vader bepaal is. “My uur het nog nie gekom nie …” (Johannes 2:4, 7:6 ens.).
 • God bly in beheer van die tyd. Dit is die Vader wat tye en geleenthede deur sy mag bepaal (Handelinge 1:7).
 • Christus bepaal ook my program as ek in hom glo. “Koop die tyd uit, omdat die dae boos is …” (Efesiërs 5:16). “Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae; kyk, nou is die dag van heil.” (2 Korintiërs 6:2).

vir ‘n tyd, tye en ‘n halwe tyd

In die laaste Bybelboek kry ons in dié verband ‘n baie spesiale uitdrukking: vir ‘n tyd, tye en ‘n halwe tyd. Jy kan dit lees in Openbaring 12:14 (oor die vrou en die slang) en reeds in Daniel 7:25 en 12:7.

Soos met alle getalle in die Openbaring word dit op verskeie maniere verklaar. Die 1983-vertaling omskryf dit as “die hele vasgestelde tyd”. En dit het meriete.

Openbaring gebruik verskeie maniere om die periode van verdrukking aan te dui:Symbolism-and-Numbers-in-the-Book-of-Revelation

 • drie en ‘n half jaar (dit verwys na Elia se tyd, 1 Konings 17 en 18, sien ook Op 11:9, Daniel 9:27)
 • 1260 dae (11:3, 12:6)
 • 42 maande (11:2, 13:5)
 • ‘n tyd en tye en ‘n halwe tyd

In alle gevalle gaan dit oor God se vyande wat die christelike gemeente verdruk. Hoe swaar dit ook mag wees – God is in beheer. Dit duur ‘n tyd … dit is net tydelik, dit gaan verby. Tog duur dit vir God se kinders tye … kry dit ooit end? Ja, dit is slegs ‘n halwe tyd … die vyand bereik nie sy doel nie.

9781770004597Drie en ‘n halwe jaar is – sjoe! – 1260 dae. Maar Jesus is met jou, al die dae, tot aan die voleinding van die wêreld (Matteus 28:20). Die duiwel kom nooit tot die volheid van die goddelike maat nie: 3½  is net die helfte van 7!

Sien verde
Jan du Rand
Die A-Z van Openbaring [uitgawe CUM, 2007]
bl. 107-1008, 365-366, 372-374, 398

alfa en omega

Ken jy vir die alfa en omega?

pacific-dark

Ja, jy herken seker die simbool, soos dit in verskeie van ons VGK kerkgeboue verskyn. Die eerste A en die Ω laaste letter van die Griekse alfabet.

Maar ken jy vir hom wat gesê het en sê:

Ek is die alfa en die omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Hy wat is en wat was en wat kom, die almagtige. (Openbaring 1:8, 21:6, 22:13)

Ons kan heelwat sê oor die verlede. Van Suid-Afrika. Van ons kerke. Jou eie lewe. Maar een ding is seker: Hy was daar.

Wat verwag ons van die toekoms? Vir hierdie land. Vir die VGKSA. Persoonlik. Dit mag ons weet: Hy gaan daar wees.

 

Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.  Daarom sing die kerk sy gesange:

Hy is die eerste en die laaste, hy

wat dood was maar nie dood kon bly.

Jesu ke yena wa mathomo, Jesu ke yena wa mafelelo.

Ke yena alpha A le Ω omega.

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s