Ons bid (met) te veel – versigtige vrae, Bybelse boustene

hierdie artikel het in Mei 2008 verskyn in
die VGKSA maandblad Kompas

Gebed is suurstof vir die gelowige. Om te kan asemhaal hoef jy nie eers te dink nie. Dit gaan vanself. – Maar partykeer is dit nodig om bewus aandag daaraan te gee. ‘n Verkeerde manier van asemhaal kan tot hiperventilasie lei. – Net so is dit nuttig om oor jou gebedslewe te besin.

b43.jpg

1. KOM ONS BID

1 Tessalonisense 5 verse 16-18:

Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag.

Hoekom bid as God reeds alles weet?

Vertel ons nuwe dinge aan die Here wat hy nog nie weet nie? As ons so dink, onderskat ons sy kennis. Die Heer weet alles, sê Dawid:

“U sien dwarsdeur my, U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit, U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom … Daar is nog nie ‘n woord op my tong nie of U, Here, weet wat dit gaan wees.” (Psalm 139:1-4).

Nee, ons hoef God nie in te lig nie. Maar is dit ‘n kriterium vir sinvolle kontak? Dan gaan dit by die huis ook maar stil word.

“Môre pa, môre ma. Sjoe, maar ek het lekker geslaap!” – “Dis mooi, my kind. Ek sien jy ‘t jou hare gesny. Haai, jou nuwe rokkie lyk te mooi!”

Gebed is nie die sewe-uur-nuus nie. Gebed is om te kommunikeer. Dit mag oor nuwe dinge gaan. Maar dis nie alles nie. Gebed is ook om dankie te sê, om bly te wees, om jou trane te wys, om komplimente te maak, teleurstelling en …

Praat ons te veel?
Bid ons te veel?

Gebed behoort mos spontaan te wees.

  • Kan jy op kommando bid? Dit behoort dan uit jou hart te kom. En nie omdat dit Sondag is of tyd vir ete nie.
  • Kan jy op kommando liefhê? Maar die Bybel roep mans op: julle moet julle vrouens liefhê (Efesiërs 5:25). En dieselfde oproep geld vir alle lidmate van die gemeente: ons behoort mekaar lief te hê (1 Johannes 4:11). En ja, dit behoort uit die hart te kom. Christelike liefde is ‘n gawe van die Heilige Gees (Romeine 5:5).

Dus nee, ons mag nooit op die auto-pilot met die Heer of met mekaar omgaan nie. Roetine is dodelik.
Maar sluit dit reëlmaat uit? Die bybel ken vaste tye vir gebed (sien Psalm 55:17). Dit help om gedurig saam met die Heer te leef.

Is ek nie te sleg om te bid nie?

Ja, jy is. Mense het nie die reg om sommer by die Here aan te klop nie. Onthou jy nog die voorhangsel in Jerusalem se tempel? Jy kan nie naby die Here kom nie. Dit gaan jou dood word …

Maar onthou ook hoedat op Goeie Vrydag die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur het (Matteüs 27:51)? Vanaf dié dag het jy deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom van God gekry (Hebreeërs 10:19-23).

Dit is nie net ‘n gewoonte om jou gebed af te sluit met: om Jesus ontwil nie.

Ek is te besig om te bid.

Niemand mag jou volle agenda onderskat nie. Ons samelewing vereis dat jy 24/7 beskikbaar is. Maar is dit nie ook ‘n kwessie van hoe jy self jou tyd beheer nie?

Kyk ‘n bietjie in Daniël se lewe.Te-druk-om-niet-te-bidden_90606786050
Hy was ‘n minister in ‘n wêreldryk. Maar drie keer op ‘n dag het hy ‘n afspraak met die Allerhoogste gehad. Dan het hy “… huis toe gegaan … en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om drie maal per dag voor sy God te kniel en hom te prys, te aanbid en te dank.” (Daniël 6:10).
Sy sekretaresse het in sy agenda gekyk en gesê: Nee jammer, die minister is nou nie bereikbaar nie. Hy is in gesprek.

thMV6NPB8B.jpg

Geen tyd of geen prioriteit nie?

Gebede word tog nie verhoor nie.

Dis reg. God reageer nie altyd soos wat jy gevra het nie. Hy bly stil. Hy stel uit. Is hy darem betrokke?

  • Het die Vader Jesus se gebed verhoor? Hy het. Nee, hy moes steeds voortgaan op pad na die kruis. Sy beker is nie van hom af weggeneem nie. En tog is sy gebede deur God verhoor (lees Hebreeërs 5:7-8).
  • Het die Heer Paulus se gebed verhoor? Hy het. Nee, die doring in sy vlees is nie van hom af weggeneem nie. Maar die Heer se krag het in Paulus se swakheid openbaar geword (lees 2 Korintiërs 12:7-10).

2. KOM ONS BID SAAM

Om saam te bid, doen ons dit? Ja, by die ete – soms selfs twee keer (bid en dank). Ja, by ‘n bybelkring – dikwels aan die begin en aan die einde. Ja, op die kerkraad – dit word met gebed omlys. Maar dié gebede lyk meer formeel. Bid ons ook saam buite dié momente om?
Jy besoek ‘n ouer iemand wat siek is. Of ‘n gesin waar ‘n babatjie gebore is. Gaan bid jy met hulle? Van ‘n dominee of ‘n ouderling verwag ons dit. Maar jy as ‘gewone’ lidmaat?
Tog lees ons dit wel van die gemeente in die nuwe testament. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed (Handelinge 1:14, 2:42 en 12:5). Die christelike gemeente het aanhoudend saam gebid. Soos Jesus vir hulle geleer het.

Matteüs 18 verse 19 en 20:

Verder verseker Ek julle: As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle.

Hoekom sal ons saam bid?

Hoekom sal ons nie? Die Here is mos by ons (18:20). Ons hoef hom nie op te roep nie. Ons erken hy is daar.
Weet jy hoe pynlik dit vir dowe mense is? Die mense om jou praat en lag. Jy weet nie eers wat aangaan nie. Jy staan eenkant. Jou bestaan word ontken.
So voel dit vir God as ons hom uitsluit. Om saam te bid is nie snaaks nie. Maar om nie saam te bid nie …
In die gemeente is Christus aanwesig (18:12-18). In wat ons sê en doen wys ons sy soekende liefde. ‘n Kerk is meer as enige ander groep mense.
‘n Gemeente waar min gebid word, mag dalk ly onder ‘n gebrekkige godsbesef. Is ons skaam teenoor mekaar en ander?

untitled.png

Het saam bid ‘n meerwaarde?

Jesus gebruik in 18:19 die griekse woord simfonie. Om in ‘n orkes saam musiek te maak vereis dat jy saamstem. Om saam te kan bid, vereis ook eendrag. “Wat gaan ons aan die Heer vra?”
In ‘n gesin is daar onder die ete partykeer ‘n stryery. Dan is dit moeilik om eerlik saam te bid. Of in ‘n huwelik. Jy kan as man en vrou nie regtig saam bid as jy nie eerlik teenoor mekaar is nie. Daar is altyd drie betrokke.
Verskille binne die gemeente van Christus of tussen kerkgenootskappe vra om gesprekke maar veral om gebed. Maak jou saam klein voor God. Wees nie vol van jou eie gelyk nie. Soek dit by die Heer. Staan oop vir sy leiding. Om saam dinge by God neer te lê, dit skep verbondenheid.
Natuurlik, ook as ons een-op-een bid, gee God verhoring. Dit hang nie af van die aantal bidders of die hoeveelheid woorde nie (sien Matteüs 6:7-8). Ons mag nie magies oor gebed dink nie.
Maar die Here sê wel dat hy bly is met ons simfoniese gebed. En hy luister welwillend na ons.

Hoe bid jy as ‘n groep?

Kinders leer by die huis om te bid. Ouers se voorbeeld is belangrik. Dié onderwerp word in die volgende artikel aangespreek. Ek noem een ding. Kom ons herstel die amen in ere. Amen: ‘n klein woordjie met ‘n groot betekenis.
Lees b.v. Deuteronomium 27:15-26, 1 Kronieke 16:36, Nehemia 5:13 en 8:6, 1 Korintiërs 14:16. Om amen te sê is om instemming te betuig. Leer dit vir jou kinders. Dit is beter as: “eet smakelijk!”

Dieselfde gaan natuurlik ook vir die amen in die kerkdienste. Hier kan ons leer van ons broers en susters in Mamelodi, Nellmapius en Soshanguve. Dié is digter by die Bybel as die ouer VGK gemeentes …
Ook sonder dit kan die gebed in die erediens meer gemeenskaplik word. Gee tyd vir ‘n stil gebed. Gebruik ‘n boek, briefies of e-pos om gebedspunte aan te dra [elke voorganger is beperk en eensydig]. Of laat meer as een die gebed in die kerk doen. Ook hier kan ons van mekaar leer. Hoe gaan ons regtig saam na ons Heer toe?

maxresdefault.jpg

Bid ons (met) te veel?

Is Zuma ‘n Zulu? Die kerk van Christus is ‘n kerk wat bid. Of sy is nie syne nie.

  • As jy wil weet hoe gewild ’n kerk is – gaan na die oggenddiens.
  • As jy wil weet hoe gewild die leraar is – gaan na die aanddiens.
  • As jy wil weet hoe gewild God is – gaan na die weeklikse biduur.

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s